Archevita

Multimediální archeologická expozice Archevita má své výstavní prostory v Roztokách u Prahy, v areálu Středočeského muzea, který je mimo jiné také středověkým nalezištěm. Expozice vtáhne návštěvníka do období od mladší doby kamenné až po raný středověk. Pro unikátní expozice bylo potřeba vytvořit vizuální identitu, která dokáže obsáhle komunikovat jak s návštěvníky předškolního i školního věku, tak i s profesionály, kteří se odborně zabývají archeologií. Jednotný vizuální styl klade důraz na propojení současnosti s minulostí. Nosným prvkem vizuálního stylu Archevity je na míru nakreslené písmo v řezu Regular. Písmo Archevita je otevřený grotesk, který se inspiruje pravěkou kresbou a zahrnuje stěžejní prvky vývoje písma – příkladem může být otočený alternativní znak litery „A“, který symbolizuje býka. Typografii doplňuje pestrá sada piktogramů, které zároveň fungují i jako samostatné ilustrace, doprovázející celou vizuální komunikaci expozice. 

Iniciátor/klient:
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Archevita

Rok realizace:
2021–2022

Design: 
Ilja Bažanov (design a typografie)
Tomáš Brychta (art-director)
Karla Gondeková (design)

Spolupráce:
Drualas s.r.o. (vývoj webu)
Graffneck (realizace muralu)

Archveita-27
12
Archveita-9
web-03
web-05
Archveita-5
a3-poster-koncert-archevita
Archveita-4
Archveita-16
Archveita-11
Archveita-36
Archveita-19
Archveita-13
13
Archveita-30