Čechoslováci
ve světě

Kniha Čechoslováci ve světě je průvodce na cestě za krajany, kteří opustili komunistické Československo a začali nový život v zahraničí. Sedm komiksových příběhů vytvořených Tomášem Pánkem představuje ve zkratce osudy výjimečných lidí, kteří se ve světě neztratili, ale dokázali se díky svému talentu, činorodosti a odvaze prosadit i daleko za hranicemi bývalé domoviny. Výrazným vizuálním prvkem v sazbě a na obálce knihy jsou iniciály jejích hrdinů. Deformované litery odkazují k paměti, z níž se již pomalu vytrácejí příběhy malých i velkých dějin 20. století.

Iniciátor/klient:
Czechoslovak Talks
Nadační fond Dotek
Albatros Media a.s.

Rok realizace:
2018—2019

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová
Karla Gondeková

ILUSTRACE:
TOMÁŠ PÁNEK

SPOLUPRÁCE:
Stéphanie Riera
Szabolcs Vatány

div-178
div-181
div-180
div-184
div-183
div-182
div-179
div-265
div-267
div-266
div-268