Diagramy

Diagramy

Výstava Diagramy představila aktuální kresby a malby Markéty Vohradské. Jde o kontemplativní geometrickou abstrakci, jejíž konstantním a ústředním tvarem je kruh. Harmonizující dojem, kterým působí variování kruhu jakožto symbolu úplnosti, je umocněn jemnou barevností, lehkým nanášením pastelů či olejů a také rovnováhou plných a čistých ploch. Vizuální styl výstavy následuje tyto subtilní projevy. Střídmě rozmístěné geometrické tvary se případně propojují s literami textu, užito je prostého bezpatkového písma. 
Iniciátor/klient:
Galerie Havelka

Rok realizace:
2020

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová
Výstava Diagramy představila aktuální kresby a malby Markéty Vohradské. Jde o kontemplativní geometrickou abstrakci, jejíž konstantním a ústředním tvarem je kruh. Harmonizující dojem, kterým působí variování kruhu jakožto symbolu úplnosti, je umocněn jemnou barevností, lehkým nanášením pastelů či olejů a také rovnováhou plných a čistých ploch. Vizuální styl výstavy následuje tyto subtilní projevy. Střídmě rozmístěné geometrické tvary se případně propojují s literami textu, užito je prostého bezpatkového písma. 
Iniciátor/klient:
Galerie Havelka

Rok realizace:
2020

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová
div-374
div-375
div-380
div-379
div-378