Gočárova Galerie

Inspiraci pro soutěžní návrh jednotného vizuálního stylu a loga Gočárovy galerie jsme čerpali z historické podoby nového sídla galerie. Architektonické prvky, nazývané „vlaštovčí ocasy“, které jsou velmi signifikantní pro budovu Automatických mlýnů v Pardubicích, jsme přeformovali v diakritická znaménka, která jsou součástí názvu samotné instituce. Nový logotyp modifikuje háček v liteře „Č“ z původního loga Východočeské galerie. Tento akcent proměňuje svou formu právě na základě již zmiňovaných vlaštovčích ocasů – prvek, který se nachází v horní části stavby samotných Mlýnů. Dodržuje stejný sklon a stejně jako na samotné budově je umístěn v horní části – tedy nad logotypem. Tento prvek otevírá další možnosti modifikací a jako funkční prvek jej lze použít např. na webu.

Hlavním motivem a spojujícím prvkem návrhu nové jednotné vizuální identity Gočárovy galerie je autorské písmo Automatic. Důležitou inspirací pro kresbu kompletní abecedy písma se stal originální návrh nápisu pro budovu Automatických mlýnů (dříve Bratři Winternitzové) od architekta budovy Josefa Gočára. Při tvorbě písma bylo žádoucí zachovat celkový estetický dojem a prvky původních liter. Písmo Automatic staví na základních geometrických tvarech, které vycházejí z architektonického rázu budovy, a které se následně propisují do celkového jednotného vizuálního stylu Gočárovy galerie.

Písmo Automatic navržené ve 3 řezech, bylo obohaceno o kontextové alternativy liter „A, V, W“ a „y“, které byly zjednodušeny. Učinili jsme tak proto, aby byla zajištěna nadčasovost v dlouhodobém horizontu užívání písma pro výstupy Gočárovy galerie. Grafikovi tak zajistí flexibilnější možnosti použití písma např. k různým tématům výstav apod. Používání řezu Light bychom doporučovali především pro tvorbu větších titulků či grafického záměru např. odhmotnění typografie v kontextu celého výstupu. Pro použití v menších velikostech slouží především řezy Regular a Bold.

Vznikla také definice používání dvou alternativ litery „G“. Alternativa litery „G“ se svislým tahem se používá vždy ve slově „GOČÁR“ a ve slovech z něj odvozených. Funkčnost zajišťuje připravená ligatura písmen „G, O, Č“, která se automaticky aktivuje při napsání stejného pořadí písmen. V ostatních případech se používá jednodušší, kulatější varianta litery „G“.

Komunikační kampaň pro slavnostní otevření Gočárovy galerie, navazuje na konstrukční schéma písma Automatic, stejně tak na dekorativní architektonické prvky nové budovy a na odpočítávání času (tzv. countdown) do slavnostního otevření. Plakáty, a další výstupy, jsou postaveny na grafických elementech, které čerpají právě z výše uvedených motivů. Vzniká tak několik podob písmen „G“, „O“, „A“ prezentující zkratku galerie GOGA. Oslavná barevnost kombinuje zlatou se světle modrou.

Iniciátor/klient:
Gočárova galerie
Czechdesign

Rok realizace:
2022

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmanová
Karla Gondeková
Ilja Bazhanov

goga-3500×2333-1
goga-3500×23332-1
goga-3500×23336-1
goga-3500×23335-1
goga-3500×23334-1
goga-3500×23337-1
goga-3500×23333-1
goga-3500×23338-1
goga-3500×23339-1
goga-3500×233310-1
goga-3500×233311-1
goga-3500×233312-1
goga-3500×233313-1
goga-3500×233314-1
goga-3500×233315-1
goga-3500×233316-1
goga-3500×233317-1