Handbook –Charita ČR

Evropský projekt Young Caritas, k němuž se Charita České republiky připojila v lednu 2020, zapojuje mladé lidi do charitních aktivit, motivuje je k dobrovolnictví ve zdravotní a sociální oblasti a šíření celospolečenské osvěty. Pod heslem „Create Future“ (Tvoř budoucnost) předává hodnoty empatie, solidarity a odpovědnosti za kvalitu společenského klimatu i životního prostředí. Objemný, přesto praktický handbook vznikl jako propagační předmět darovaný při školních vzdělávacích akcích. Jeho náplň bez linek člení oboustranně tištěné listy, na kterých jsou představeny cíle udržitelného rozvoje, a to formou hravých koláží z textů, zábavných faktů a informačních grafik, doplněných vlastními ilustracemi. Zatímco obálka handbooku je střídmá, jeho informační části se vyznačují vizuální hutností a pestrostí. Každý z listů je proveden v jiné barvě a stejná barva je také nanášena do spoje listů následujících, tak, že se na vnitřním okraji stránek tvoří barevný gradient. Na ořízce handbooku je pak patrná jemná duha. Handbook vznikl ve spolupráci s knihařstvím Reformát.

Iniciátor/klient:
Charita ČR

Rok realizace:
2020

Design:
Karla Gondeková
Jan Buchtela

Ilustrace:
Charita ČR

div-435
div-439
div-542b
div-441
div-442
div-544b
div-546
div-440