Heda: Kameni, promluv!

Výstava připravená k 120. výročí narození sochařky Hedviky Zaorálkové představila průřez jejím celoživotním dílem a nahlédla je v širším kontextu české sochařské produkce. Stránky výstavu doprovázející monografie plní různorodá obrazová dokumentace i rozsáhlé texty, sázené písmem Atyp (Suitcase Type Foundry). Atyp svou jednoduchou geometrií odkazuje k hnutí Bauhaus, které definuje modernitu, k níž se Zaorálková svým uměleckým projevem jednoznačně řadí. Display, jeden ze stylů písma Atyp, kterého je užito v nadpisech, zdánlivou nedokonalostí, tj. absencí dotahů, pak odkazuje k sochařčinu pojednání povrchu skulptur a plastik, zdrsněného a oživeného drobnými vrypy. Hrubý neopracovaný materiál a vize jeho budoucího tvaru je leitmotiv vizuálního stylu výstavy, jehož dalšími výstupy jsou pozvánka, plakát, výstavní panely, dibondy a popisky. Opakuje se tu obraz kamene a na něj promítané úryvky z básnické tvorby Zaorálkové, přičemž text je (de)formován nerovnostmi kamene. Tiskoviny využívají různých kvalit papíru; transparentní pauzovací papír naznačuje průhled do materiálu, naopak strukturovaný papír potištěný digitální technologií, která strukturu nepotlačuje, ale zachovává, evokuje drsný povrch sochané hmoty.

Iniciátor/klient:
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Rok realizace:
2020

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová

Výroba:
Reformát

div-483
DSC02483-copy
div-489
div-492
div-486
div-490
div-481
DSC02383-kopie
div-485
DSC02446-copy
DSC02559-copy