Heritage

Čtvrtletník Heritage vydává s podtitulem Umění(m) žít nadační fond Bohemian Heritage Fund. Volně neprodejný magazín se zaměřuje nejen na činnost fondu, ale i zásadní témata české umělecké scény a mecenášství. Ve studiu Divize časopis prošel redesignem. Nevolila se cesta radikální proměny, ale spíše úprav v duchu jeho elegantního vzhledu. Byl mu ponechán velkorysý čtvercový formát, sazba klasickým serifovým fontem a provedení nadpisů ve zlaté, tištěné přímou barvou. Cizelovalo se zrcadlo sazby, písmo se pro větší komfort čtení zvětšilo. Texty se na stránce nově uspořádaly do tří sloupců namísto dvou. Rozšířily se okraje stran a vznikl tím prostor pro umístění jejich číslování i číslování publikace, názvy rubrik, popisky, jména redaktorů a také výrazný grafický prvek uvozující hlavní články: zvětšenou iniciálu podnadpisu. Nově čisté okraje rámují obálku časopisu, dříve tištěnou na spad. Titul časopisu spolu s číslem vydání nemají na obálce pevné místo, ale střídají čtyři pozice na její vertikále, podle toho, v jakém čtvrtletí časopis vychází. Stejně tak sestupuje od horního k dolnímu okraji číslování časopisu na jeho hřbetu i číslování stran v jeho vnitřku. Uvnitř magazínu se podobně jako na obálce upouští od rozložení fotografií a reprodukcí na celou plochu stran, a mohutnosti vizuálního obsahu je dosahováno spíše přesahy obrazů z jedné strany na druhou. Redesign si kladl za cíl vtisknout grafickému celku čtvrtletníku reprezentativní a zároveň nekonzervativní podobu.

Iniciátor/klient:
Bohemian Heritage Fund

Rok realizace:
2020–2021

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová

div-502m
div-505m
div-506m
div-509
div-507m
div-510m
div-503m