Jak přežít konec civilizace aneb Cesta k soběstačnosti

První publikací nově vzniklého, ekologicky zaměřeného nakladatelství Walden Press, je druhé, revidované vydání knihy Jak přežít konec civilizace aneb Cesta k soběstačnosti Magdaleny Vožické. Jde o sumář praktických rad a odzkoušených doporučení, jak se jako jednotlivec stát odolnější a nezávislejší na stále křehčí civilizaci a jak přímějším způsobem čerpat přírodní statky. Autorka svůj velmi netradiční manuál protkala fiktivním příběhem, opatřila jej abecedně řazeným receptářem a také doplnila návodnými ilustracemi. Nakladatel pak do knihy vložil fotografie Karla Cudlína, zachycující život na ukrajinském venkově na konci 20. století – jeho prostotu a nedostatek, ale i lidskou vynalézavost, úspornost a péči o tradice. Walden Press šetrnost a vstřícnost k přírodě uchopuje nejen jako téma, ale také jako závazek při tom, jak knihy vyrábí a distribuuje. Studio Divize stojí za grafickou úpravou knihy, díky zkušenostem ze spolupráce s knihařstvím Reformát ale mohlo také doporučit certifikovaný papír, formát s minimálním odpadem při ořezu i vazbu, která je kompromisem mezi bytelností a úsporností. Tisklo se přímo, barvami Pantone, a než se na listech nestandardního papíru ustálil správný tón, chvíli to trvalo. Barevnost celé publikace je střídmá, text je ozvláštněn zelenými nadpisy, informačním aparátem a reprodukcemi perokreseb. Užitá písma, Lava od Petera Biľaka (Typotheque) a Adelphi od Nicka Joba (Rosetta), byla zvolena pro jejich univerzálnost a uvolněnou eleganci jejich tvarů.

Iniciátor/klient:
Walden Press

Rok realizace:
2020

Design:
Tomáš Brychta
Karla Gondeková

Fotografie:
Karel Cudlín

Ilustrace:
Magdalena Vožická

div-495
div-559
div-500
div-558
div-501
div-499
div-498
div-497