#Jsmeparta, 
Interní časopis Chart ferox

Nadnárodní společnost Chart Ferox, výrobce dvouplášťových tlakových nádob a systémových zařízení, má svou pobočku také na severu Čech v Děčíně. Pro komunikaci se svými zaměstnanci vydává její vedení občasník, skrze který publikuje informace o dění ve firmě, novinky v oboru či medailonky jednotlivých zaměstnanců. Studio Divize bylo vyzváno k redesignu občasníku. Vzniklo tak nové logo časopisu #JSMEPARTA, jež vyjadřuje stylizovaný pozitivní prvek v kombinaci s hashtagem názvu samotného periodika, nový velkorysý formát pro dostatečnou reprodukci autorských fotografií a v neposlední řadě barevnost dle grafického manuálu firmy. Nedílnou součástí redesignu byl také výběr písma a nastavení čitelné typografie, inspirované industriálním prostředím a použitím písma s pevnou šířkou na titulky (monospaced font), která by ladila jak s formátem, tak s charakterem obsahu. Mimo to využívá layout občasníku i další grafické prvky, kterými jsou barevné boxy pro kratší texty či elipsy vycházející z logotypu společnosti.

Iniciátor/klient:
Chart ferox
AD-VISE

Rok realizace:
2020–2022

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová

div-535
div-536
div-541
div-539
div-533