Myslbek

Stěžejním výstupem vizuálního stylu, který vzniká pro nákupní galerii Myslbek, jsou dva tištěné newslettery. Jeden je zaměřen na retailovou, druhý na administrativní část budovy, oba vycházejí měsíčně a dvojjazyčně. Sazba a grafická koncepce tiskovin vycházejí z širšího celku vizuální prezentace, zpracované studiem Divize (logotyp vyjímaje).

Iniciátor/klient:
Myslbek a.s.
Community s.r.o.

Rok realizace:
2018–2020

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová

div-164
div-167
div-166
div-168
div-170
div-165