Open Eye / Web

Hlavním cílem činnosti OpenEye je rozvoj využívání primárních zdrojů informací ve vzdělávacích aktivitách, a to zejména filmových vzpomínek přímých účastníků historických událostí. Projekt OpenEye konkrétními vzdělávacími aktivitami konfrontuje předsudky, stereotypy a rasismus, ale i mediální a propagandistické manipulace minulosti. Pro tento projekt byl vytvořen web, který současně odráží téma minulosti a vzpomínek. Nedílnou součástí aktivit OpenEye je organizace expertních seminářů pro učitele, tvorba českého obsahu pro multimediální e-learningovou platformu IWitness a výroba lokálně relevantních multimediálních procházek IWalks. Hlavní prvek vizuální identity webu představuje tečka, která interaktivně komunikuje obsah webu – jak ve významu trojtečky (výpustky) za slovem v úvodu, či jako samotný kurzor myši v desktopové verzi. Animace jednotlivých prvků hraje velkou roli pro snadnější pochopení celého obsahu webu a funguje tak jako jakýsi průvodce při prohlížení stránek, opírající se o slovo „Open“. Pro výrazný charakter nadpisů jednotlivých části webu se používá písmo Fud grotesk, které nachází inspiraci v brutalismu a odráží tak náladu doby minulého století.

Iniciátor/klient:
Open Eye, z.s.

Rok realizace:
2021

Design:
Ilja Bažanov

10
06-1
08-1
04-1
05-1
03-1
02-1
09