Park 360

Park 360, poprvé představený veřejnosti na podzim roku 2021, je unikátní venue s rozmanitým využitím. Jedná se o multifunkční prostor v areálu letiště na okraji Hradce Králové. Areál nabízí jak venkovní prostory poskytující dostatek plochy i pro dočasné stavby, tak prostory vnitřní v podobě bývalých hangárů pro letadla.

Vizuální identita Parku 360 staví na dvou stěžejních prvcích – písmu a piktogramech. Na míru vytvořené písmo ve třech sklonech a dvou základních řezech, Regular a Poster, koncepčně navazuje na prostor, k čemuž směřuje číslo 360 v samotném názvu areálu. Číslovka zároveň vyjadřuje multifunkci areálu či uzavírání cyklů, jelikož Park 360 dbá na udržitelnost a řídí se principy cirkulární ekonomiky. Font má mnoho kontextových alternativ jednotlivých liter, díky kterým vizuální styl nezevšední v jednotlivých aplikacích. Typografie vytváří prostor. Stejně tak jako stíny pohybujících se lidí vržené na zem během slunných dnů. Jednotný vizuální styl v sobě propojuje několik principů – pohyb, čas a prostor. Sekundární nosný prvek představuje pestrá škála piktogramů, jejímž účelem je komunikovat jak společně s textem, tak i nezávazně na něm – snadno je tak identita čitelná bez ohledu na jazykovou vybavenost recipienta.

Identita Parku 360 je primárně černobílá. Důvodem pro jistou střídmost je i fakt, že jednotný vizuální styl bude v Parku 360 koexistovat i s dalšími grafickými elementy (vizuálními styly festivalů a jiných událostí), kterým by neměl zbytečně konkurovat, ale převážně je v rámci celého areálu podporovat.

Současně s identitou vznikl také základní informační web www.park360.cz, který prezentuje variabilitu prostoru a jeho možnosti. Příkladnou ukázkou barevnosti vizuálního stylu představuje rozdělení jednotlivých hlavních částí areálu – jako je Glamp 360, Club 360 nebo Pub 360 atd.

Iniciátor/klient:
Ameba Production spol. s r.o.
Park 360

Rok realizace:
2021–2022

Design:
Ilja Bazhanov
Karla Gondeková
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová

25
7
22
10
14
19
20
21
2
17
23
8
13
24