Pět světel nad vodou

Spirituální celek dvaceti pláten, která na nepomucenské téma vytvořil malíř Jakub Špaňhel, představila galerie Bold výstavou Pět světel pod vodou. Jde o obrazy vržené na plátna s expresí a schopností rozmáchlými gesty evokovat hru světla a stínu, koncentrovanou barevnou energii i atmosféru duchovních míst. S čtvercovým formátem a razantní černobílou malbou nejrozměrnějších pláten, inspirovaných barokními grafikami, koresponduje formát a grafické zpracování doprovodného katalogu s kurátorským textem. Tlumená barevnost a velikost grafických prvků dává vyniknout reprodukcím obrazů, instalovaných v rámci výstavy s maximálním využitím potenciálu galerie, sídlící tou dobou v historickém objektu, navíc v těsné blízkosti Karlova mostu, odkud byl Jan Nepomucký roku 1393 svržen do vody. Vodní hladina je v katalogu znázorněna horizontální linkou, procházející všemi jeho stranami.

Iniciátor/klient:
Bold gallery

Rok realizace:
2020

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová

div-381
div-383
div-385
div-382
div-384
div-386