Svět neziskovek

Svět neziskovek je projekt, který sdružuje lidi z neziskových organizací, angažované jednotlivce i odpovědné firmy, kterým záleží na hodnotách zdravé občanské společnosti. Je to otevřený prostor pro výměnu zkušeností, know-how a inspirace neziskových sektorů. Svět neziskovek spravuje produkt Grantový diář, který sleduje aktuální granty a výzvy pro neziskovky přehledně na jednom místě.

V tomto případně nebylo úkolem vytvořit zcela nové logo, ale navázat na podobu stávajícího, pod kterým se klient dlouhodobě profiloval a nechtěl jít cestou zcela radikální změny. Původní logotyp však podléhal své době vzniku. Bylo důležité neopustit myšlenku původního konceptu, naopak ji dotáhnout a vytvořit funkční doprovodný vizuální styl. Zásadní změnou prošla typografie – písmo Neue Hans Kendrick v kontextu zaoblených tvarů bubliny funguje subtilně, není potřeba v samotném názvu měnit velikost jednotlivých slov. Konstrukce komunikační bubliny je tvořena z elementárnější tvarů (kruh, obdélník). Zásah do změny barev a písma se netýká pouze logotypu Světa neziskovek, ale i dalších podružných produktů, které organizace spravuje – Grantového diáře a projektu NGO Excellence. Logotypy vycházejí ze stejného systému, bublina  se však otáčí jiným směrem a mění svou barevnost. Zásadním prvkem nové vizuální komunikace se stává samotná bublina, jako hravý prvek, navazující na podstatu projektu, jako komunikačního nástroje mezi lidmi, kteří se chtějí sdružovat, spolupracovat a dozvídat se více o světě neziskových projektů.

Iniciátor/klient:
Svět neziskovek, z. ú.

Rok realizace:
2023

Design:
Sára Bergmannová
Tomáš Brychta
Barbora Haplová

ilustrace:
Marie Urbánková

Web_Svet-neziskovek-–-1.0
Web_Svet-neziskovek-–-2.0
Web_Svet-neziskovek-–-5.0
Web_Svet-neziskovek-–-13
Web_Svet-neziskovek-–-9.0
Web_Svet-neziskovek-–-3.0
Web_Svet-neziskovek-–-6.0
Web_Svet-neziskovek-–-11
Image not found
Web_Svet-neziskovek-–-12
Web_Svet-neziskovek-–-7.0
Web_Svet-neziskovek-–-8.0
Web_Svet-neziskovek-–-10