Thorns & Roses

Existenciální výstava o kráse, iluzi, bolesti a smrti, prožívané skrze trny a růže. Thorns & Roses – název, který stejně jako samotný autor, Eugenio Percossi, odkazuje k aktuálnosti nesmrtelných témat a k variacím jejich interpretace. Spojujícím prvkem nejen Percossiho děl, ale také vizuálního stylu samotné výstavy, se stává trn a jeho nezaměnitelné vlastnosti – je ostrý, ochraňuje, dotyk s ním je mnohdy nepříjmeně/příjemně bolestivý, umí narušit povrch aj. Výstava je plná trnových objektů – realistických maleb, kde dominantním prvkem je právě zmiňovaný trn, grafické obrazce skládané ručně z tisíců trnů či alternovaných soch plné trnů. Vybrané titulkové písmo Apoc, od francouzské písmolijny Blaze Type, upoutá právě svým „trnovým“ zakončením kresby některých liter, dále používaných v sazbě jako iniciály. Trny nejsou explicitně vyobrazeny na grafických výstupech, ale pracuje se právě s efektem proškrábání skrze vrstvy. Katalog, pozvánka a další tištěné materiály byly ručně trny proškrábané skrze 2 plochy – červený papír (evokující krev a vášeň), vystupuje do plochy čistého, bílého grafického papíru. 

Iniciátor/klient:
Bold gallery

Rok realizace:
2021

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová
Karla Gondeková

thorns_roses_0005_f
thorns_roses_0001_f
thorns_roses_0009_f
thorns_roses_0006_f
thorns_roses_0010_f
thorns_roses_0010_f