město ústí
nad orlicí

Středověká slovanská osada, jež je základem dnešního města Ústí nad Orlicí, nesla název Oustí, a ozvuk tohoto jména a dávného nářečí je dodnes slyšet v místní mluvené formě jazyka. Logotyp města tvoří fonetický zápis dvojhlásky „ou“, tedy dvě litery uzařené v hranaté závorce. Jednotný vizuální styl města pak variuje hru s těmito znaky. Podstatnou součástí hry je použití jasých barev, využívaných jako výrazný rozlišovací prvek, spojovaný často s negativní verzí logotypu či s piktogramem. Také piktogramům je svěřena úloha jasně komunikovat obyvatelům i návštěvníkům města celou škálu jeho aktivit.

Iniciátor/klient:
město ústí nad orlicí

Rok realizace:
2014–2020

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová
Karla Gondeková

div-263
div-258
div-259
div-260
div-262
div-261
div-194
div-195
div-198
div-196
div-197