Vietnam stories

Uspořádání putovní výstavy Vietnam Stories iniciovala Charita České republiky v rámci tříletého mezinárodního projektu MIND (Migration / Interconnectedness / Development), usilujícího o větší zapojení evropské společnosti do řešení příčin migrace a podpory migrantů jako aktérů evropského rozvoje. Soubor dokumentárních snímků fotografa Jindřicha Štreita, pořízený během jednoho roku, představuje všední život i nevšední okamžiky v životě vietnamské diaspory v Česku. Nahlíží do domovů, na pracoviště i do obřadních síní lidí, kteří již po tři generace obývají naši zemi, přesto se vzájemně často považujeme za cizince. Katalog k výstavě je organizován jako fotoalbum, oboustranně tištěné listy s obrazovými reprodukcemi mají formát standardních fotografií a jsou samostatně vloženy mezi větší listy s doprovodným textem. Popisky k fotografiím, stručně osvětlující tradice, zvyklosti a pravidla, jež vietnamská komunita dodržuje, nebo naopak v evropském prostředí opouští, stejně jako rodinné a další vztahy, jsou při listování katalogem skryty za fotografiemi, a ty jsou tak rámovány čistě bílou plochou právě jako v albu. Trojjazyčný text je sázen písmem s jednoduchou geometrií. Jediným zdobným prvkem sazby je tečka, odkazující k diakritickým znaménkům psané vietnamštiny, rozlišujícím významotvorný tón výslovnosti. Katalog, jehož obálku tvoří jedna z fotografií tištěná na spad, bez jakéhokoli grafického zásahu, vznikl ve spolupráci s knihařstvím Reformát.

Iniciátor/klient:
Charita ČR

Rok realizace:
2020

Design:
Karla Gondeková

Výroba:
Reformát

div-460
div-457
div-462
div-461
div-465
div-466
vietnam_stories_plakat_studio-divize
div-464