Vlčina

Vlčina, výstava Lenky Černoty uspořádaná v pražské Bold Gallery, představuje průřez malířčiným dílem s akcentem na velkoformátová plátna z posledních let, která většinou zobrazují vlky. Autorčino tvůrčí soužití s těmito dravými a zároveň mytickými zvířaty se vyvíjí od realistických záběrů po abstrakci, která volně naznačuje pohled z vlčí perspektivy. Z maleb vyvstává téma hranice mezi kultivovaným a divokým v nás, na úrovni formy převládá výrazná, až zářivá barevnost. Autorka je zčásti vytváří bez štětců přímo rukama, vrství je nebo proškrabává do hloubky, a doplňuje skicami i textovými záznamy myšlenek či pocitů. Svůj autentický přístup k obrazu dokládá i tím, že některá svá „vlčí“ plátna umisťuje do nepřístupných míst beskydských lesů, kde je nechává i několik týdnů napospas zvěři a přírodním živlům. Katalog k výstavě obsahuje kromě kurátorského textu, reprodukcí maleb, portrétů malířky a fotografií z výstavního prostoru, jímž se pohybuje živý vlk, také noční snímky z lesní fotopasti. Ty jsou do vazby čtvercového katalogu vloženy jako příloha v samostatném menším sešitu. Přítomnost vlka evokují v grafické úpravě světlé body v černé ploše – vlčí oči svítící ze tmy, a prsty nanášená čerň – všudypřítomné vlčí stopy. Stopy, otisky či šrámy, odkazující též k malířčině technice, zachytává matný povrch obálky katalogu. Barevně se grafický design drží autorčina jména a představy temného vlčího ducha, přičemž černobílá kombinace dává vyniknout intenzivním tónům maleb. Kromě katalogu k výstavě vznikl také leták s plánkem instalace.

Iniciátor/klient:
Bold gallery

Rok realizace:
2020

Design:
Tomáš Brychta
Sára Bergmannová
Karla Gondeková

Písmo:
GT Super

div-427
div-416
div-422
div-418
div-423
div-421
div-420
div-425